ກ່ຽວກັບ ວຽກຈິບຈິບ

ສຳຫຼັບຜູ້ປະກອບການ

JobJibJib ຫຼື ວຽກຈິບຈິບ ແມ່ນອີກຊ່ອງທາງໜືງທີ່ຊ່ວຍຫາຄົນເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນການປະກາດ (ໃຊ້ຄຳເວົ້າບໍ່ເກີນ 70ຄຳ)

ສຳຫຼັບຜູ້ຊອກຫາວຽກ

JobJibJib ຫຼື ວຽກຈິບຈິບ ເປັນບ່ອນຊອກຫາວຽກທີ່ງ່າຍ, ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ, ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການສູງ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສູງ ຂໍພຽງແຕ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກ ກໍ່ສາມາດຫາວຽກທີ່ຖືກໃຈໄດ້ທີ່ JobJibJib.

ປະເພດຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມໃນການລົງປະກາດກັບ ວຽກຈິບຈິບ

 

 1. ປະເພດຊ່າງ

  ຊ່າງແປງລົດ, ຊ່າງແອ, ຊ່າງທາສີ, ຊ່າງກໍ່, ຊ່າງໂບກ, ຊ່າງໄຟ, ຊ່າງນ້ຳປະປາ, ຕັດຫຍິບ

 2. ປະເພດບໍລິການ

  ເສີບ, ຂາຍ, ພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ, ພະນັກງານແບກຫາມ, ຂັບລົດ, ນວດສະປາ

  ແມ່ຄົວ, ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ, ພະນັກງານອານາໄມ, ແມ່ລ້ຽງເດັກ, ຍາມ, ຄົນສວນ

 3. ປະເພດວຽກເສີມ

  ວຽກຫາຂໍ້ມູນ, ຄີຂໍ້ມູນ, Pretty, MC, PG, ນາງແບບ, ນາຍແບບ

 

ຕົວຢ່າງການປະກາດ

 • ຊື່ຜູ້ປະກາດ/ຊື່ບໍລິສັດ/ຫ້າງຮ້ານ: ນາງ ຈັນດີ
 • ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ: ຕ້ອງການແມ່ບ້ານ ຈຳນວນ 01 ຕຳແຫນ່ງ
 • ຄຸນສົມບັດ: ເພດຍິງ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ
 • ເບີຕິດຕໍ່: 020 989xxxxxx
 • ບ່ອນເຮັດວຽກ: ບ້ານ ອານຸ
 • ເຕັມເວລາ/ຊົວຄວາ: ເຕັມເວລາ 08 ຊົວໂມງ

ຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີມ ຫຼື ຕ້ອງການປະກາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ 108-1009 Group Co., Ltd. ຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ທີ່ 089/1 ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານ ອານຸ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ: 021 254 349, 0202221 7638

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

020 22217639

jobjibjib.s@gmail.com